Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu verimli geçti

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun yayımlanan ortak bildirisine göre, bir sonraki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 2018 yılında Afrika’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen basın toplantısında forumda ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini Zuma himayelerinde 1. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (Ekonomik İşler Birimi) tarafından organize edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı İdriss Deby Itno katılımlarıyla Forumu onurlandırdı.

Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki yakın iş birliği ruhuna uygun olarak, özellikle 2008 yılında Türkiye’nin Afrika kıtasının stratejik ortağı olarak ilan edilmesi ile 2008 yılında İstanbul’da, 2014 yılında Malabo’da sırasıyla birincisi ve ikincisi gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri’nden itibaren, Türkiye-Afrika iş birliğinin ilerletilmesi ve bugüne kadar kaydedilen başarıların üzerine yenilerinin eklenerek devam edilmesi hususunda mutabakat sağlandı.

Foruma iştirak eden ülkeler ve Bölgesel Ekonomik Topluluklar (BET) şöyle:

"Benin Cumhuriyeti, Burkina Faso, Burundi Cumhuriyeti, Cezayir Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Madagaskar Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Svaziland Krallığı, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Tunus Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti. Arap Mağrip Birliği, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu."

Forum esnasında, diğer konuların yanı sıra “Afrika’da İş Yapma: Fırsatlar ve Zorluklar” ve “Afrika’da Yatırım Projelerinin Finansmanı: Altyapı, Ulaşım, Enerji” konuları ele alındı.

Türk tarafının Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğu kaydedilen forumda, Türkiye-Afrika ortaklığının 2063 Gündemi ilk 10 yıllık eylem planı bağlamında gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varıldı.

Forumda, bölgesel iş birliğinin artırılmasında, bölgesel barış ve istikrarın sağlamlaştırılmasında, diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin desteklenmesinde BET’lerin rolünün altını çizildi.

Bu itibarla forumda, Türkiye ile BET’ler ve Afrika Kalkınma Bankası arasında kurumsal ilişkilerin tesis edilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Forumda, 2008 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında öngörülen çeşitli alanlarda, diğerlerinin yanı sıra artan iş birliği kaydedildi.

Bildiriye göre, Türkiye ve Afrika arasında kalkınma ve ekonomik bütünleşme ekseninde uzun süreli ortaklığın ilerletilmesi amacıyla forumda, ortak diyalog için mevcut platformu güçlendirmeye, Türkiye-Afrika geleneksel dostluğunu pekiştirmeye, stratejik iş birliğini derinleştirmeye ve Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliği mekanizmasını ilerletmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye ve Afrika Birliği, Afrika’da yaşayan halkların refahını artırırken, ekonomik dayanıklılığın artırılması, ekonomik çeşitlendirme ve büyümenin sürdürülmesi ve eşitsizliğin azaltılmasına yönelik elverişli çözümlerin uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Forumda, ticaretin ekonomik büyümede ana motorlarından biri olmasının önemi vurgulanarak, güçlü bir özel sektörün bu konuda itici bir güç olduğunun altını çizildi.

Forumda, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla ticaret anlaşmalarının imzalanması ile düzenli iş forumları, fuarlar ve ticaret heyetleri gibi aktiviteler aracılığıyla iş çevreleri arasındaki ilişkilerin daha da artırılmasının önemi beyan edildi.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla katılımcılar, Afrika ülkelerinin hassas sektörlerini dikkate alan asimetrik bir modele dayanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarının akdedilmesi aracılığıyla tarifelerin ve ticareti kısıtlayan diğer engellerin ortadan kaldırılması imkanlarını inceleme amacıyla ortak bir girişim başlatılmasına yönelik güçlü bir niyetleri olduğu tekrarladı.

Son 10 yılda gösterdiği kayda değer istikrarlı büyüme performansını dikkate alarak, bölgesinde önemli ekonomik bir güç olan Türk tarafı, ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi maksadıyla farklı alanlarda kazandığı kalkınma tecrübesini Afrika ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Türk tarafı, ekonomik bütünleşmenin derinleştirilmesi ve artırılmasının Afrika kıtasının içsel ve dışsal ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını göz önünde bulundurarak, iş birliği anlaşmaları akdederek, Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları müzakerelerine başlayarak, BET’ler ile olan ilişkilerini kurumsallaştırmaya hazır olduğunu ve eğitim programları ve teknik yardımlar gibi kapasite geliştirme aktiviteleri vasıtasıyla ilişkilerini güçlendirme konusundaki niyetini ifade etti.

Forumda, 2063 Gündemi’nde belirtildiği üzere çevresel korunmanın temini, temel yaşam standartlarının artırılması, eşitsizliğin azaltılması, herkes için daha fazla fırsat yaratılması amacıyla saygın iş imkanlarının artırılması suretiyle, kalkınma ve ekonomik büyümede önemli bir rol oynayan özel sektörün ehemmiyeti vurgulandı.

Bu bağlamda forumda, karşılıklı yatırım ve ticaret ilişkilerini artırmak amacıyla Türkiye’de ve Afrika ülkelerindeki özel sektör faaliyetlerinin desteklenmesinin gerekli olduğu hususu teyit edildi.

Forumda, Türkiye-Afrika Ortaklığı kapsamında 2063 Gündemi ve bu Gündem’in başat projeleri çerçevesinde, ulaşım, elektrik, enerji ve diğer altyapı geliştirme alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesi hususlarında anlaşıldı.

Türkiye ve Afrika Birliği, Afrika’da enerji maliyetlerinin azaltılması, elektriğe erişimin artırılması, ulaşım masraflarının düşürülmesi, kıta içi ticaretin canlandırılması, su ve gıda güvenliğinin sağlanması ve küresel bağlantının artırılması konularında kıtaya destek olmak amacıyla Altyapı Şampiyonluğu Başkanlık Girişimi (PICI) ve Afrika’da Altyapı Kalkınması Programı (PIDA) kapsamında tasarım, denetim, finansman ve proje yönetimi konularında birlikte çalışacak.

- Bir sonraki forum 2018 yılında Afrika'da

Forumda, Türk firmalarının ve finansal kurumlarının altyapı projelerine katılımları ve yatırımlarının genişletilmesi hususlarında kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devret modelleri gibi çeşitli yollarla teşvik edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında tavsiyede bulunuldu.

Ev sahibi ülkelerde yatırımların ve yatırımcıların yasal olarak korunmasının önemi vurgulanan forumda, katılımcı ülkelere yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının tamamlanması çağrısında bulunuldu.

Katılımcılar, çok taraflı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve tarafların ekonomilerinin geliştirilmesinde yatırımların artan önemini kabul ederek, ilgili iş kuruluşlarının daha yakın çalışmasını teşvik etmeyi kararlaştırdı.

Forumda, Afrika’da yerel saygın istihdam, teknoloji transferi ve insan kapasitesi gelişimini sağlamak üzere Türk firmalarının Afrika’da özel ekonomik bölgeler/lojistik merkezler kurmasını destekleme, imalat ve işleme alanlarına katılmalarını teşvik etme konularında mutabakat sağlandı.

Türk tarafı, tarım, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik tesis ve hizmetler, havacılık, denizcilik, eğitim ve sağlık gibi öncelikli alanlarına, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi açısından yatırım yapılmasına dair olanakların araştırılması hususundaki niyetini bildirdi.

Forumda, Türkiye’de ve Afrika’da faaliyet gösteren finansal kurumların, tarafların ülkelerinde daha fazla sayıda şube açmaları da dahil olmak üzere iş birliklerinin ilerletilmesi çağrısında bulunuldu.

Bir sonraki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 2018 yılında Afrika’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan forumda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin toplantı süresince tüm katılımcılara gösterdiği sıcak misafirperverlikten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Son olarak forumda, bu önemli etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Afrika Birliği Komisyonu’na (Ekonomik İşler Birimi) takdirler sunuldu.

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.